logo

CHINEES MEDISCH CENTRUM

barber
Hier vind U een
perfecte kapper
shop
OPENINGSTIJDEN:
Maandag - Vrijdag:
09:30 - 17:30
Zaterdag:
09:30 - 14:30

Yin en Yang

Yin en Yang

Yin en Yang zijn Chinese begrippen.

Yin en Yang zijn twee tegengestelde elementen van het universum. Het zijn geen absolute polen met een vaste waarde, maar zij bestaan alleen relatief ten opzichte van elkaar.

Dat wordt duidelijk uit de volgende voorbeelden:yny1

Yin Yang
onder boven
koud warm
water vuur
vrouw man
maan zon
zwart wit
donker licht
vet spieren en bot
passief actief

Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid, komen in het lichaam van beide seksen sporen voor van beide elementen.

Een onbalans in de Yin Yang verhouding kan volgens dit beeld ziekte veroorzaken. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang.

Elke persoon heeft een eigen balans tussen yin en yang. Deze balans hangt af van de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en zelfs van de emotionele omgeving. Iemand die gezond is, is zo in staat zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen.

De symbolische kleuren van Yin en Yang zijn respectievelijk zwart en wit. Ze worden gecombineerd in een cirkel die symbool staat voor het taoisme. Het taoisme en de daaruit voortkomende filosofie wordt gebruikt om niets minder dan de complexiteit van het menselijk lichaam te begrijpen (in de Chinese geneeskunst) of alle complexiteit van de menselijke persoonlijkheid (in de Chinese astrologie). Niets in het hele universum is echter volledig yin of volledig yang. Het is een taoistisch leerstuk dat er altijd yin zit binnen het yang, en yang binnen het yin. Dit wordt in de Yin en Yangcirkel gesymboliseerd door de twee kleinere cirkels in elke vorm: zwart zit binnen het wit, en wit zit binnen het zwart.

Een voorbeeld van het gebruik van Yin en Yang in de Chinese geneeskunst is de lever, waarvan men zegt dat deze yang bevat binnen het yin. Omdat de lever bloed opslaat, heeft de lever de yinkwaliteiten van vasthouden en volheid. Maar omdat de lever ook het bloed beweegt, heeft hij ook de Yang-kwaliteiten van beweging en warmte. De lever is dus zowel een Yin- als een Yang-orgaan.

Een andere taoistische leerstelling is dat het ene extreem altijd zal omdraaien in zijn tegenpool. Het extreme Yang verandert dan in Yin en vice versa. Dit wordt in het Yin-Yangsymbool gesymboliseerd door de twee vormen, die lijken te bewegen; de ene lijkt bij de andere naar binnen te gaan. Dit geeft aan dat Yang en Yin ook de onbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. Maar ook de eigenschappen vol en leeg, hard en zacht enz. Ook maakt dit symbool duidelijk dat de twee tegenpolen elkaar compenseren. Als Yin in de cirkel kleiner wordt, wordt Yang groter en omgekeerd.